Ambassadör Hiroki besökte Uddevalla

9 maj 2019

Några av deltagarna på föreläsningen.

Fotograf: Moa Marie Victoria Gustafsson

Den 9 maj besökte Ambassadör Hiroki Uddevalla i Västra Götaland. Som en del av besöket höll ambassadören ett föredrag för cirka 120 gymnasister och lärare, under vilket ambassadören främst pratade om handelsrelationen till EU.