Gratulationsbok till Hans Majestät Kejsarens kröning

6 maj 2019


Ambassadör Hiroki och Sveriges riksdags talman Andreas Norlén.

Idag besökte Sveriges riksdags talman Andreas Norlén ambassaden och skrev i gratulationsboken till Hans Majestät Kejsarens kröning. Gratulationsboken finns tillgänglig på ambassaden fram till imorgon den 7 maj, klockan 12:00.