Ordensutdelningsceremoni för Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB

11 april 2019

Den 11 april ägde en ordensutdelningsceremoni rum på ambassadörens residens för Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB.

Wallenberg tilldelas orden för sitt arbete med att stärka de ekonomiska relationerna mellan Japan och Sverige, samt för sin insats för att främja ländernas vänskapliga förbindelser. Ambassadör Hiroki uttryckte i sitt tal sin uppskattning över Jacob Wallenbergs gärningar.