Ambassadör Hiroki besökte Umeå

8 april 2019

Till vänster: Hans Lindberg, ordförande i kommunstyrelsen.

Till höger: Lars Lustig, länsråd i Västerbotten.

Den 8 april besökte ambassadör Hiroki Västerbotten och Umeå. Under besöket fick ambassadören lära sig om länet och kommunen från bland annat länsrådet och styrelseordföranden i Umeå kommun, samt fick besöka det japanska företaget Komatsu Forest som är etablerat i staden. Ambassadören besökte också Umeå Universitet, där han fick tillfälle att diskutera utbytet mellan Sverige och Japan.