Sweden-Japan Academic Network

1 februari 2019

Den 1 februari arrangerade ambassaden, i samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) och Kungliga vetenskapsakademien (KVA) evenemanget Sweden-Japan Academic Network Seminar. Evenemanget, som hölls vid KVA, samlade omkring 60 forskare från Japan och Sverige för idéutbyte.


Seminariet inleddes med en hälsning av KVA:s ordförande Dan Larhammar.

Presentation av Professor Göran Thor, Uppsala Lantbruksuniversitet (SLU).

Presentation av Mieko Kono, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Ambassadör Hiroki håller tal under mottagningen.