Ordensutdelningsceremoni för Edward Fleetwood, Generalsekreterare för Sweden-Japan Foundation

2 oktober 2018

Den 2 oktober ägde en ordensutdelningsceremoni rum på ambassadörens residens för Edvard Fleetwood, generalsekreterare för Sweden-Japan Foundation. Fleetwood tilldelas ordern för sitt mångåriga arbete med att främja de vänskapliga relationerna mellan Japan och Sverige, samt för sitt bidrag till ömsesidig förståelse mellan länderna. Ambassadör Yamazaki uttryckte i ett tal sin uppskattning över Fleetwoods långa tjänstgöring som generalsekreterare.