Seminarium arrangerat av JSPS och IVA

20 september 2018


Prof. Hiroshi Amano, Nagoya Universitet, Japan.

Prof. Fredrik Laurell, KTH.

Från vänster: Prof. Tuula Teeri, VD på IVA, Prof. Hiroshi Amano, Nagoya Universitet, Ambassadör Jun Yamazaki samt Prof. Fredrik Laurell, KTH.

Som en del av 150-årsjubiléet av diplomatiska förbindelser mellan Japan och Sverige samordnade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ett seminarium den 20 september vid IVA. 2014 års nobelpristagare i fysik, Professor Hiroshi Amano från Nagoya universitet, var en av flera inbjudna till seminariet. Professor Amano föreläste om forskning och utveckling inom blå LED, och Professor Laurell föreläste om forskning kring blå laser. Inledningsvis välkomsttalade Ambassadör Yamazaki.