Ambassadör Yamazaki närvarade vid välkomstceremonier för japanska charterresenärer i Sverige med anledning av 150-årsjubileet

21 och 24 juli 2018


Ambassadör Yamazaki.

I Gyllene Salen.

Den 21 samt den 24 juli anlände två jubileumscharterplan till Stockholm – ett från Sendai och ett från Narita – som en del i firandet av 150-årsjubileet av etablerandet av diplomatiska förbindelser mellan Japan och Sverige. Ambassadör Yamazaki välkomsttalade på ceremonierna som hölls i Stockholms stadshus för resenärerna på dessa plan.