Ordensutdelningsceremoni för Leif Almö, Honorär generalkonsul för Japan i Malmö

19 juni 2018

Den 19 juni ägde en ordensutdelningsceremoni rum på ambassadörens residens, där Leif Almö, Honorär generalkonsul för Japan i Malmö, blev tilldelad "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon".