Ambassadör Yamazaki deltog vid öppningceremonin för WMU-Sasakawa Global Institute

8 maj 2018

Ambassadör Yamazaki. (Foto: Leo Erdfelt)
Från samlingssalen. (Foto: Leo Erdfelt)

Den åttonde maj besökte ambassadör Yamazaki World Maritime University(WMU) i Malmö för att tala på öppningsceremonin för WMU-Sasakawa Global Ocean Institute. Institutet är ett samarbete mellan WMU och Nippon Foundation. Förutom att gratulera till öppnandet talade ambassadören om Japans initiativ vad gäller bland annat de globala målen för hållbar utveckling samt hållbara hav.