Minister Masaji Matsuyama besökte Sverige

1–2 maj 2018

Minister Masaji Matsuyama besökte Sverige från den 1 till 2 maj för att utbyta åsikter om ekonomiskt stöd för barnfamiljer samt motåtgärder mot fallande födelsetal.

Minister Matsuyama samtalade med Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare vid Socialdepartementet, om ekonomiskt bidrag inklusive föräldraförsäkring i Sverige samt genomförandestatus för stödåtgärder vid havandeskaps- och föräldraledighet.

Vidare besökte ministern Skogås familjecentral i Huddinge där personal visade lokalerna och berättade om sin verksamhet med kontinuerligt stöd till föräldrar under graviditet och de följande första åren.


Med statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson på Socialdepartementet .

Minister Matsuyama på besök i familjecentralen.