Ordensutdelningsceremoni för Lena Asplund, ordförande i svensk-japanska parlamentarikerförbundet

31 januari 2018

Den 31 januari ägde en ordensutdelningsceremoni och mottagning rum på ambassadörens residens där Lena Asplund, ordförande i svensk-japanska parlamentarikerförbundet, tilldelades The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon. I ceremonin och mottagningen deltog riksdagsledamöter som inkuldelar bland annat medlemmar i svensk-japanska parlamentarikerförbundet och representanter från japan-relaterade organisationer.

Utdelning av diplom

Utdelning av diplom.

日本酒での乾杯

Skål med sake.