Yoshimasa Hayashi, Minister för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik, besökte Sverige

9 januari 2018

Den 9 januari besökte Yoshimasa Hayashi, Minister för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik, Lund, där han samtalade med statssekreteraren till ministern för högre utbildning och forskning samt med rektorn för Lunds universitet. Han besökte även ESS och MAX IV.

Diskussion med representanter för Sveriges regering

Diskussion med representanter för Sveriges regering.

Från vänster: Professor John Womersley, generaldirektör för ESS; Yoichi Ito, Vice Minister för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik; Professor Christoph Quitmann, Chef vid MAX IV Laboratoriet; Professor Torbjörn von Schantz, Rektor vid Lunds Universitet; Dr. Karin Röding, statssekreterare till ministern för högre utbildning och forskning; Stefan Norén, tidigare Ambassadör i Japan, Ambassadör Yamazaki; Masatoshi Arai, Technical Coordinatior vid ESS.

Vid ESS
Vid ESS.
Vid MAXIV
Vid MAX IV.