Ambassadör Yamazakis föreläsning på Stockholms universitet

23 oktober 2017

Ambassadör Yamazaki föreläser.

Studenterna lyssnar till föredraget.

Den 23 oktober höll Ambassadör Yamazaki en föreläsning om Japans politik, kultur, traditionella hantverk och innovation, samt en jämförelse av likheter mellan Japan och Sverige, för ungefär 100 studenter som studerar japanska vid Stockholms universitet. Efter föreläsningen ställde studenterna många frågor om bland annat ambassadörens och ambassadens uppdrag, relationerna mellan Japan och dess grannländer i Asien, samt om skillnader mellan Japan och Sverige.