Ambassadören deltog i MIRAI-seminariet

17 oktober 2017

Under MIRAI-seminariet som pågick mellan 17–19 oktober vid Lunds universitet deltog 15 japanska och svenska universitet i föreläsningar och diskussioner kring forskningssamarbete och utbyte där storskalig forskningsutrustning ingår. Vidare diskuterades forskningssamarbete inom områdena åldrande befolkning, materialteknik, hållbarhet och samarbetsmöjligheter inom innovation. Ambassadör Yamazaki höll ett tal i anslutning till middagsbjudningen den 17 oktober.

MIRAI-seminariet.

Ambassadör Yamazaki håller tal.