Martin Brozek mottar Japans utrikesministers utmärkelse

12 oktober 2017

Den 12 oktober delade ambassadör Yamazaki ut Japans utrikesministers utmärkelse 2017 till Martin Brozek, internationell rådgivare vid Riksdagens internationella kansli, vid en ceremoni på ambassadöresresidenset. Martin Brozek utförde betydelsefulla insatser som internationell sekreterare i Uppsala län vid det japanska kejsarparets Sverigebesök 2007. Vidare, i egenskap av rådgivare vid Riksdagen har Brozek bidragit till att främja parlamentariska utbyte mellan Japan och Sverige. Brozek tilldelades utmärkelsen för sina insatser för att främja ömsesidig förståelse och vänskap mellan Japan och Sverige. Vid utdelningsceremonin närvarade utöver Brozek även andra personer engagerade i främjandet av japanskt-svenskt utbyte.