Ambassadör Yamazaki närvarade vid 25-årsjubileet av EIJS grundande

28 september 2017

Välkomsthälsning av Ambassadör Yamazaki under jubileumsmottagningen.

Jubileumsmottagningen (Till vänster: EU- och handelsminister Linde, till höger: Ambassadör Yamazaki).

Jubileumsmottagningen (till vänster: Sveriges EU-kommissionär Malmström, till höger: Ambassadör Yamazaki).

Den 28 september närvarade Ambassadör Yamazaki vid 25-årsjubileet av EIJS grundande och gav en välkomsthälsning. Alltsedan EIJS etablering i september 1992 har man genom forskning om japanska företag och japansk ekonomi uppmuntrat till ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige, samt Japan och EU. Vidare har Stockholm Seminar on Japan genomförts vid över 70 tillfällen. Vid jubileet föreläste Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström om Japan och EU/EPA. Vid jubileumsmottagningen deltog EU- och handelsminister Linde, där de närvarande fördjupade förståelsen för de ekonomiska förbindelserna mellan Japan och EU.