Signeringsceremoni för överenskommelse rörande strategiskt partnerskap mellan Tokyo universitet och Stockholms universitetsgrupp (Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan)

25 september 2017

Den 25 september hölls en signeringsceremoni i Stockholm för överenskommelse om strategiskt partnerskap mellan University of Tokyo och Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Ambassadör Yamazaki närvarade vid ceremonin och deltog i den därefter följande middagen.

Från vänster: Ole Petter Ottersen, Rektor vid Karolinska Institutet, Astrid Söderbergh Widding, Rektor vid Stockholms universitet, Masashi Haneda, Vice rektor vid University of Tokyo och Sigbritt Karlsson, Rektor vid Kungliga Tekniska Högskolan.