Akademiskt utbyte mellan University of Tokyo och Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan

21 september 2017

Mellan den 20 och 22 september höll University of Tokyo och Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan en gemensam konferens i Stockholm om Active Aging. Den 21 september öppnade konferensen i närvaro av H.M. Drottning Silvia. Ambassadör Yamazaki höll ett välkomsttal vid öppningsceremonin.

Främre raden, tredje från vänster: Astrid Söderbergh Widding, Rektor vid Stockholms universitet, Ambassadör Yamazaki, H.M. Drottning Silvia, Ole Petter Ottersen, Rektor vid Karolinska Institutet, Sigbritt Karlsson, Rektor vid Kungliga Tekniska Högskolan, Mamoru Mitsuishi, Vice rektor vid University of Tokyo.