Defence Day-mottagning

8 juni 2017

Den 8 juni höll ambassaden årets Defence Day-mottagning för runt 130 gäster, bland annat bestående av personer med koppling till Sveriges regering, försvarsattachéer och diplomater. I sitt välkomsttal började ambassadör Yamazaki med att ta upp Japans proaktiva bidrag till fred och berättade sedan om utbytet mellan Japan och Sverige. Han uttryckte också sina förhoppningar om en ytterligare utveckling av de båda ländernas relationer nu när vi närmar oss år 2018 och 150-årsjubiléet av Japans och Sveriges diplomatiska relationer. Under mottagningen presenterade ambassaden även sake och japansk kultur, samt delade ut turistinformation.


Ambassadörsparet Yamazaki (till höger) och försvarsattachéparet Fujita (till vänster).
Försvarsattachéernas och diplomaternas respektive.

Ambassadörens välkomsttal.

Skål.

Gästerna njuter av buffén med bland annat washoku – japansk mat.

Presentation av sake.