Shimon Sakaguchi, hedersprofessor vid Osaka Universitet, blev mottagare av årets Crafoordpris

18 maj 2017

Shimon Sakaguchi (femte från vänster), hedersprofessor vid Osaka Universitet, på hederslunch på ambassadörens residens.

Den 18 maj arrangerade ambassadörsparet en hederslunch med anledning av att Shimon Sakaguchi, hedersprofessor vid Osaka Universitet, blev utsedd till mottagare av 2017 års Crawfoordpris. Vid lunchen närvarade inte bara professor Sakaguchi och hans fru utan även Kungliga Vetenskapsakademins ordförande, medlemmar samt ordförande av Crafoordska stiftelsen i Lund samt ett antal av professor Sakaguchis elever. Alla närvarande firade att professor Sakaguchi hade fått priset och diskuterade, bland mycket annat, det vetenskapliga utbytet mellan våra länder.

På kvällen ägde prisutdelningsceremonin rum vid Kungliga Vetenskapsakademin, där kronprinsessan Victoria personligen delade ut medalj och diplom till pristagaren. Efter ceremonin förflyttade sig sällskapet till Grand Hôtel, där en bankett hölls i kronprinsessans närvaro. Vid både prisutdelningen och banketten närvarade ambassadörsparet.