Sweden-Japan Academic Network

23 februari 2017

Den 23 februari arrangerade ambassaden, i samarbete med the Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS) och Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) evenemanget Sweden-Japan Academic Network. Det var ungefär 60 personer som samlades och lyssnade på föredragen med stor entusiasm.

Mottagningen som följde inleddes med Ambassadör Yamazakis välkomstal och blev en chans för gränsöverskridande diskussioner mellan de många olika deltagarna: gamla och nya Monbukagakusho-stipendiater, JSPS-alumner, tidigare deltagare i JSPS Fellowship Program, japanska forskare stationerade i Sverige samt svenska forskare. Vid ambassadens bord delades det ut broschyrer och annat informativt material om Japan.

Ambassadör Yamazakis välkomstskål
Ambassadör Yamazakis välkomsttal.
MottagningenMottagningen.