Ambassadör Yamazaki besökte Umeå

17–18 januari 2017

Den 17–18 januari besökte ambassadör Yamazaki Umeå i Västerbotten. Under besöket fick han information om Umeå och Västerbottens län av bland andra landshövdingen och kommunfullmäktiges ordförande. Utöver ett besök på det japanska företaget Komatsu Forest i Umeå hann ambassadören även med att besöka Dragonskolans teknikcenter (där Komatsu Forest stöder förbättringar och administration med mera) och Umeå universitet, där man bland annat diskuterade utbytet med Japan.

På landshövdingens residens
På landshövdingens residens (Ambassadör Yamazaki till vänster, landshövding Andersson i mitten, och Ueno, VD för Komatsu Forest, till höger).