Undersökningsgrupp från Japans överhus besökte Sverige

13 januari 2017


Diskussion med Björn von Sydow, riksdagsledamot (tidigare Riksdagens talman). I främre raden till vänster von Sydow, i mitten överhusledamot Takuji Yanagimoto (kommissionens ordförande). Andra från vänster i bakre raden överhusledamot Naoki Okada, därefter överhusledamot Yoshio Hachiro, överhusledamot Haruko Arimura och ambassadör Yamazaki.

Den 11–13 januari besökte en officiell delegation från det japanska överhuset, bestående av ledamöterna Takuji Yanagimoto, Haruko Arimura, Naoki Okada och Yoshio Hachiro, Sverige. Tillsammans med ambassadör Yamazaki förde de diskussioner med svenska riksdagsledamöter och personer med koppling till regeringen. Det blev livliga samtal och frågesessioner som bland annat behandlade ungas engagemang i politiken, det ökande antalet kvinnliga parlamentsledamöter och svenska riksdagens omställning från tvåkammar- till enkammarsystem.