Besök av studenter från Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

24 november 2016

Den 24 november höll ambassadör Yamazaki en presentation om Japans utrikespolitik för universitetsstudenter från Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, vilka var på besök på ambassaden. Utrikespolitiska förbundet är en organisation som främjar förståelse för diplomati och internationella frågor, och det har 13 medlemsföreningar runt om i Sverige. Föreningen i Stockholm bildades 1925.