Ambassadör Yamazakis föreläsning på Stockholms universitet

18 oktober 2016

Den 18 oktober höll Ambassadör Yamazaki en föreläsning om Japans politik, diplomati, ekonomi, kultur, vetenskap och teknik för 120 studenter som studerar japanska vid Stockholms universitet. Frågestunden som följde ledde till livliga diskussioner om bland annat "ett samhälle där kvinnor får glänsa", om utvecklingssamarbete i Afrika och om hur mycket japaner egentligen vet om Sverige. Frågorna var många och fortsatte även efter föreläsningens planerade sluttid.

Ambassadör Yamazaki föreläser
Ambassadör Yamazaki föreläser.
Studenterna lyssnar till föredraget
Studenterna lyssnar till föredraget.