Besök av studenter från Utrikespolitiska föreningen i Växjö

6 oktober 2016

Den 6 oktober höll ambassadör Yamazaki en presentation om Japans utrikespolitik för universitetsstudenter från Utrikespolitiska föreningen i Växjö, vilka var på besök på ambassaden.