Ambassadör Yamazaki besökte Östergötland

4–5 oktober 2016

Den 4–5 oktober besökte ambassadör Yamazaki Östergötland på inbjudan av landshövding Elisabeth Nilsson. Dag ett besökte ambassadören Toyota Material Handling och Östergötlands ullspinneri, och deltog även i en bankett anordnad av landshövdingen på Linköpings slott, vilket även tjänar som landshövdingens residens. Dag två besökte ambassadören Linköpings universitet och Saab, och samtalade med deras respektive representanter.

Toyota Material Handling
Toyota Material Handling.
(Landshövding Elisabeth Nilsson i mitten till vänster, och Ambassadör Yamazaki i mitten till höger.)
Östergötlands ullspinneri
Östergötlands ullspinneri.
Linköpings universitet
Linköpings universitet.
(Roger Klinth, vicerektor för utbildning, till höger.)
Ambassadören provsitter Gripen hos Saab
Ambassadören provsitter Gripen hos Saab.