Artighetsvisit hos Ambassadör Yamazaki av Elias Georges, kommunfullmäktiges ordförande i Motala

20 september 2016

Den 20 september tog Ambassadör Yamazaki emot Elias Georges, kommunfullmäktiges ordförande i Motala, på ambassaden och samtalade med honom om Sveriges flyktingpolitik. Elias Georges kom till Sverige som flykting när han var 9 år gammal, och han var en av talarna på ett seminarium som ägde rum på samma dag, arrangerat av bland annat Project 2018.