Ambassadörsparet deltog i festivalen för firandet av 10-årsjubileet av Silver-Kais grundande

18 september 2016


Foto: Silver-Kai

Foto: Silver-Kai

Den 18 september deltog ambassadörsparet i en festival för att fira 10-årsjubileet av grundandet av Silver-Kai, den japanska äldreföreningen i Stockholm. I sitt tal uttryckte ambassadören sin respekt för och tacksamhet till medlemmarna, vilka under lång tid har bidragit till utbytet mellan Japan och Sverige.