Vetenskapligt utbyte mellan Tokyo Institute of Technology och Uppsala universitet

12 september 2016

Den 12 och 13 september höll Tokyo institute of Technology och Uppsala universitet ett gemensamt symposium på Uppsala universitet. Ambassadör Yamazaki deltog i den middag som hölls efter symposiet den 12 september, och som arrangerades av JSPS Stockholmskontor. Det är tredje gången som Tokyo Insitute of Technology och Uppsala universitet arrangerar ett gemensamt symposium. Målet är att ytterligare förstärka det vetenskapliga utbytet mellan de två universiteten.

Från vänster: Yoshinao Mishima, rektor för Tokyo Institute of Technology, Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet, Ambassadör Yamazaki. Fotot är tagit i Linnéträdgården.