10:e NAJAKS-konferensen

17 augusti 2016

Ambassadör Yamazaki håller tal vid öppningsceremonin
Ambassadör Yamazaki håller tal vid öppningsceremonin.
Fullsatt möteslokal
Fullsatt möteslokal.

Den 17 augusti besökte ambassadör Yamazaki Stockholms universitet för att delta vid öppningsceremonin för den 10:e konferensen arrangerad av NAJAKS (Nordic Association of Japanese and Korean Studies). I sitt öppningstal framförde ambassadören dels några uppmuntrande ord till konferensens deltagare, dels sina förväntningar på den framtida utvecklingen för studier av Japan och det japanska språket.

Den 10:e NAJAKS-konferensen, som arrangeras med stöd av Japan Foundation, pågår fram till den 19 augusti och är öppen för allmänheten.