Möte med Professor Nureki från Tokyo Universitet

9 juni 2016

Den 9 juni träffade ambassadör Yamazaki professor Osamu Nureki från Tokyo Universitets avdelning för biologi på naturvetenskapliga fakulteten, för att bland annat diskutera japansk vetenskapspolicy och det svenska-japanska vetenskapliga utbytet. Även den forskning som bedrivs på Nureki-laboratoriet och inkluderar utvecklingen av nästa generation av genredigeringsteknik samt olika användningsområden för genterapi var en av de saker som avhandlades.

Professor Nureki höll ett framförande vid Stockholms Universitet den 7 juni och ett vid Karolinska Institutet den 8 juni i samband med att han var inbjuden att deltaga på ett seminarium arrangerat av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Japan Society for the Promotion of Sciences (JSPS).

Ambassadör Yamazaki till vänster och professor Nureki till höger

Ambassadör Yamazaki (till vänster) och professor Nureki (till höger).