Svenska deltagare från föregångaren till japanska regeringskansliets "Global Leader"-program besökte ambassaden

27 maj 2016

Gruppfoto
Ambassadör Yamazaki med medlemmar av Ship for World Youth Alumni Association Sweden.
Vid bordet
Diskussion.

Den 27 maj träffade Ambassadör Yamazaki fem tidigare deltagare i Ship for World Youth, föregångaren till japanska regeringskansliets "Global Leader"-program. Under avslappnade former fördes ett engagerat samtal om japansk-svenskt kulturutbyte och om aktiviteter genomförda av Ship for World Youth Alumni Association Sweden, alumniföreningen för de tidigare svenska deltagarna.

Bakgrund: Om japanska regeringskansliets "Global Leader"-program

"Global Leader"-programmet är en del av japanska regeringskansliets arbete för internationellt ungdomsutbyte. Programmet, som genomförs varje år, syftar till att sätta ungdomar från Japan och olika länder i världen i ett globalt perspektiv och arrangera diverse utbytesaktiviteter länderna emellan. Under programmet bor deltagarna tillsammans på ett fartyg och deltar i aktiviteter såväl ombord som i land. Aktiviteterna omfattar diskussionsserier, nationella presentationer (presentationer av varje lands kultur) med mera. Målet är att uppmuntra förståelse och vänskap mellan ungdomarna, förstärka såväl andan av internationellt samarbete som praktiska färdigheter inom området, samt att utbilda ungdomar i ledarskap inom diverse områden i den internationella gemenskapen.

Projektet Ship for World Youth, som startades 1988, genomfördes för 25:e gången år 2012. Det ersattes året efter med "Global Leader"-programmet, vilket fokuserar på att förse blivande globala ledare med ledarskaps- och förvaltningsfärdigheter samt förmågan att samspela med främmande kulturer.

Hittills har följande tre projekt genomförts som andliga efterföljare till Ship for World Youth: