Föreläsning av Ambassadör Yamazaki vid Sveriges Kommuner och Landsting

15 april 2016

Den 15 april höll Ambassadör Yamazaki en presentation om den senaste utvecklingen i Japan vid ett politiskt styrelsemöte som hölls av Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer än 50 personer, inklusive styrelseledamöterna, deltog i mötet och deltagarna visade stort intresse för Ambassadörens föreläsning, som berörde en mängd ämnen, bland annat Japans parlamentariska system och lokala autonomi, den nuvarande ekonomins status och utmaningar (resultaten av Abenomics), handel samt den åldrande befolkningen.