Ambassadör Yamazaki deltog i Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst samt efterföljande middag på Nordiska Museet

31 mars 2016

Ambassadör Yamazaki talar till akademien
Ambassadör Yamazaki talar till akademien.
Professor Toyoshima, Tokyo universitet
Professor Toyoshima, Tokyo universitet. (Foto: Alexander Mahmoud © Kungliga Vetenskapsakademien)

Den 31 mars bjöds ambassadör Yamazaki in till Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) högtidssammankomst samt efterföljande middag.

Under högtidssammankomsten delade KVA ut Gregori Aminoffs pris. Priset delas ut årligen till den eller de forskare som gjort anmärkningsvärda bidrag inom det kristallografiska området, samt dess relaterade forskningsområden. I år blev Chikashi Toyoshima, professor vid Tokyo universitet i Japan, och Poul Nissen, professor vid Aarhus universitet i Danmark, mottagare av priset.

Ambassadör Yamazaki höll ett tal vid högtidssammankomstens efterföljande middag på Nordiska museet där han gratulerade de två pristagarna samt betonade vikten av vetenskap, teknologi och innovation.