Besök av studenter från Utrikespolitiska föreningen i Karlstad

2 mars 2016

Den 2 mars höll ambassadör Yamazaki en presentation om Japans utrikespolitik för studenter från Utrikespolitiska föreningen i Karlstad, vilka var på besök på ambassaden.