Möte mellan Ambassadör Yamazaki och utrikesminister Margot Wallström

25 februari 2016

Photo: Louise Wileen Bjarke
Photo: Louise Wileen Bjarke

Den 25 februari gjorde ambassadör Yamazaki en artighetsvisit hos utrikesminister Margot Wallström för att bland annat diskutera Japans och Sveriges diplomatiska relationer. Eftersom Sverige för en feministiskt inriktad utrikespolitik talades bland annat om regeringen Abes strategier för att främja kvinnors framsteg i samhället. Vidare diskuterades även 150-årsjubileet av de diplomatiska relationerna mellan Japan och Sverige vilket infaller år 2018.