Svenska Mästerskapen i Kendo 2015

5 december 2015

Den 5 december närvarade Sayaka Shingu från ambassaden vid Kendo-SM, där hon i sitt tal under invigningen riktade uppmuntrande ord till de omkring 70 tävlande från tio klubbar runt om i Sverige, varefter hon presenterade Japan vid ambassadens informationsbord. Omkring 100 personer i form av tävlande, funktionärer och åskådare närvarade vid mästerskapet, där de tävlande visade upp resultatet av sin dagliga träning.

Sayaka Shingus invigningstal
Sayaka Shingus invigningstal
Frukterna av hård träning
Frukterna av de tävlandes ihärdiga träning
大使館広報文化ブースにおける日本紹介
Ambassadens informationsbord