Ambassadörens deltagande i 40-årsjubiléet för grundandet av Japanska Föreningen i Stockholm

5 november 2015

Den 5 november höll ambassadören ett tal vid och deltog i öppnandeceremonin på Östasiatiska museet för att fira 40-årsjubiléet för grundandet av Japanska Föreningen i Stockholm. Under ceremonin gjordes presentationer av japanska artister som aktivt sysslar med konst i Europa, varefter ett musikframträdande gavs.


Ambassadören håller tal