Föreläsning på Stockholms universitet av Chargé d'affaires Hideki Ishizuka

20 oktober 2015

Den 20 oktober besökte Hideki Ishizuka, Chargé d'affaires, Stockholms universitet för att föreläsa om Japansk politik för runt 140 studenter som studerar japanska där. Frågestunden efteråt blev för studenterna ett tillfälle till aktivt meningsutbyte baserat på dagens politiska läge.

Hideki Ishizuka, Chargé d'affaires, föreläser
Hideki Ishizuka, Chargé d'affaires, föreläser.
Studenterna lyssnar uppmärksamt
Studenterna lyssnar uppmärksamt.