Marie Söderberg, direktör för European Institute of Japanese Studies, mottar Japans utrikesministerns utmärkelse

5 oktober 2015

Marie Söderberg och Ambassadör Morimoto

Den 5 oktober inbjöds Marie Söderberg, direktör för European Institute of Japanese Studies (EIJS), samt anställda från Stockholms universitet och Handelshögskolan, där professor Söderberg verkar, till ambassadörens residens. En överlämningsceremoni hölls där Marie Söderberg fick motta Japans utrikesministers utmärkelse, vilken nyligen tilldelats henne.

Under ceremonin uttryckte ambassadör Morimoto sin respekt för det stora bidrag som professor Söderberg gjort för förståelsen av Japan i Sverige och Europa under de över 30 år hon studerat landet. Han överlämnade utmärkelsen med en förhoppning om att Sverige och Japan, som år 2018 firar 150 år av diplomatiska relationer, fortsätter att ytterligare stärka sina band på det akademiska området liksom på andra områden.