Ambassadör Morimoto på avskedsbesök hos Kultur- och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson

22 och 25 september 2015

Minister Knutsson och Ambassadör Morimoto

Minister Knutsson (till vänster) och Ambassadör Morimoto (till höger).

Den 22 och 25 september genomförde ambassadör Morimoto två avskedsbesök, dels hos Kultur- och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke, dels hos Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Hos minister Bah Kuhnke diskuterades den japanska popkultur som är så populär i Sverige, och ambassadören bad även om fortsatt stöd inför 150-årsjubiléet av Japans och Sveriges diplomatiska relationer år 2018.

Med minister Knutsson tog samtalet avstamp i ministerns planerade deltagande i det 12:e årliga STS-forumet (Science and Technology in Society) som hålls i Kyoto i oktober, och man utbytte åsikter om svensk-japanska samarbeten och japansk aktivitet inom området vetenskap och teknik.