Ambassadör Morimoto höll tal för studenter från KTH och Tohoku universitet

14 september 2015

Den 14 september besökte ambassadör Morimoto KTH för att tala till universitetets studenter, samt till de studenter från Tohoku universitet som just då besökte KTH. Runt 70 personer lyssnade då ambassadören talade om vikten av språkstudier och av ett interkulturellt utbyte inom områdena vetenskap och innovation. Både aktiva och blivande studenter av det japanska språket uppmuntrades till fortsatta studier, och på sammankomsten efteråt kunde studenterna och ambassadör Morimoto utväxla idéer i en avslappnad miljö.

Ambassadör Morimoto håller tal
Ambassadör Morimoto håller tal
(till vänster om ambassadören syns KTH:s vicerektor Gustav Amberg)
Ambassadör Morimoto konverserar med studenterna
Ambassadör Morimoto konverserar med studenterna
(till vänster om ambassadören syns Hiroo Yugami, vice ordförande vid ingenjörsvetenskapliga institutionen vid Tohoku universitet)