Hitoshi Tanaka, ordförande för Institutet för internationell strategi vid Japan Research Institute, besökte Sverige

6–10 september 2015

Hitoshi Tanaka, ordförande för Institutet för internationell strategi vid Japan Research Institute, besökte Sverige mellan 6 och 10 september. Han deltog här i ett seminarium, sponsrat av en svensk tankesmedja, för att utbyta åsikter med svensk publik och experter. Vidare inbjöds han av ambassadör Morimoto till ett middagsmöte, där det tillsammans med svenska experter fördes en frispråkig och livlig diskussion om förhållandena i Asien och Europa.

Ordförande Tanaka föreläser
Ordförande Tanaka föreläser.
Publiken lyssnar uppmärksamt
Publiken lyssnar uppmärksamt.