Besök från borgmästaren i Tobetsu, Hokkaido

3 september 2015

Den 3 september kunde ambassadör Morimoto välkomna Masaki Miyaji, borgmästare i staden Tobetsu på Hokkaido, till ett lunchmöte på residenset. Man diskuterade utbytet mellan städerna Tobetsu och Leksand, som år 2017 firar 30 år som systerstäder.

Tobetsus borgmästare Masaki Miyaji och ambassadör Morimoto

Tobetsus borgmästare Masaki Miyaji (till vänster) och ambassadör Morimoto