Middag på residenset med Professor Shinya Yamanaka från Kyoto universitets iPS-forskningskontor (iPS: Inducerade pluripotenta stamceller)

24 juni 2015

Den 24 juni höll Ambassadörsparet middag för Professor Shinya Yamanaka, hans fru och hans medarbetare, vilka var på besök till Sverige för att delta i årsmötet för ISSCR (International Society for Stem Cell Research). Till middagen inbjöds även andra representanter från den svenska vetenskapsvärlden, bland annat Karolinska Insitutets rektor Anders Hamsten, Kungliga Vetenskapsakademins ordförande Christina Moberg, AstraZenecas VD Jan-Olof Jacke samt Uppsala universitets universitetsdirektör Katarina Bjelke. Under middagen diskuterade de det vetenskapliga utbytet mellan Japan och Sverige.


Från vänster: Uppsala universitets universitetsdirektör Katarina Bjelke, Karolinska Insitutets rektor Anders Hamsten, Ambassadör Morimoto, Astra Zenecas VD Jan-Olof Jacke, Professor Yamanaka, Kungliga Vetenskapsakademins blivande ordförande Christina Moberg, fru Yamanaka, Professor Katarina Le Blanc från KI, fru Morimoto, chefen för JSPS Stockholmskontor Akutsu Hideo, Professor Qiang Pan-Hammarström från KI, Professor Nagai från Kyoto universitet samt förste sekreterare Sato.