13 maj 2015

Lunch på residenset med representanter för Nobelstiftelsen (Nobel Media)

Den 13 maj bjöd ambassadör Morimoto in professor Göran Hanson (från Karolinska Institutet) samt representanter för Nobel Media AB och JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) Stockholmskontor till residenset för ett lunchmöte. Under lunchen diskuterades resultatet av "Nobel Prize Dialogue" som hölls i Tokyo i mars, samt det vetenskapliga utbytet mellan Japan och Sverige. "Nobel Prize Dialogue Tokyo" organiserades i samarbete mellan JSPS, The Nobel Foundation och Nobel Media AB.

Gruppfoto
Sittande i främre raden, från höger: Professor Göran Hansson,
Ambassadör Morimoto och Mattias Fyrenius, VD för Nobel Media AB