6 maj 2015

Prisutdelningsceremoni för Crafoordpriset

Årets Crafoordpris har delats ut till Tomoko Ohta, National Institute of Genetics, Mishima, Japan och Richard Lewontin, Harvard University, Cambridge, MA, USA. Den 6 maj ägde prisutdelningsceremonin på Kungliga Vetenskapsakademien i närvaro av Deras Majestäter Konungen och Drottningen.

Priset delas varje år ut i enlighet med ett bestämt schema inom en av disciplinerna astronomi och matematik, geovetenskaper, biovetenskaper och polyartrit, och priset sägs vara lika betydelsefullt som Nobelprisen i naturvetenskap. Ambassadör Morimoto närvarade också vid denna prisutdelningsceremoni.


Från vänster: Professor Emeritus Tomoko Ohta, professor Barbara Cannon, preses vid KVA, Staffan Normark, ständig sekreterare för KVA, samt Ambassadör Morimoto