20 april 2015

Ambassadörens möte med Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Den 20 april besökte Ambassadör Morimoto Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér för att förklara Japans politik kring kvinnornas deltagande i samhället under Premiärminister Abes regering. Samtidigt utbytte de åsikter angående våra gemensamma politiska utmaningar i frågor som jämställdhet, äldreomsorg och barnets rättigheter.